Nick Van den Keybus

Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie: afgestudeerd in 2009 aan de Universiteit Gent

Postgraduaat Manuele Therapie: afgestudeerd in 2010 aan de Universiteit Gent

  • Medische Oefentherapie
  • Medical taping concept
  • Red cord
  • Dry needling

Heeft u een vraag of wenst u een afspraak ?